Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2015

0698 21ba
3962 bbdb
Reposted fromantiprodukt antiprodukt
Nie miałam przedtem pojęcia, że można myśleć o kimś bez przerwy, że ktoś może wiecznie skakać po twoich myślach jak jakiś akrobata.
— Cecelia Ahern
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać
— Bob Marley
Reposted fromsubiektywne subiektywne
Gdy kogoś kochasz, nie przeliczasz tej miłości na uczynki. Nie licytujesz: ja dałam tyle, ty dałeś tyle. Po prostu ofiarujesz, nie myśląc o zapłacie.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

– Czy opuścił Cię kiedyś ktoś, kogo kochałaś?
– Owszem. Zawsze ktoś kogoś opuszcza. Czasem ten drugi cię ubiegnie.
– I co wtedy zrobiłaś?
– Wszystko. Wszystko, ale to nic nie pomogło. Byłam strasznie nieszczęśliwa.
– Długo?
– Tydzień.
– To niedługo.
– Cała wieczność, jeśli się jest naprawdę nieszczęśliwym. Każda cząstka mojej istoty tak była nieszczęśliwa, że kiedy tydzień minął, wszystko się wyczerpało. Moje włosy były nieszczęśliwe, skóra, łóżko, nawet suknie. Nieszczęście wypełniło mnie tak całkowicie, że nic poza nim nie istniało. A kiedy nic już nie istnieje, nieszczęście przestaje być nieszczęściem, bo nie ma go z czym porównać. I wtedy następuje kompletne wyczerpanie. I wtedy to mija.
Powoli zaczyna się żyć na nowo.

— Erich Maria Remarque
Reposted fromyourtitle yourtitle
Wszystko, czego kiedykolwiek chciałeś, jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromlululemony lululemony
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy
5328 bd78 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
Cellulit u mojej kobiety jest jak wgniecenie na moim aucie. Może nie wygląda to ładnie, ale to jest moje auto i jest ono najlepsze na świecie.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss
3397 243a 500
Reposted fromzzuuoo zzuuoo
Żadna kobieta nie zapomi swoich marzeń o tym, kogo chcała mieć.
— Marek Hłasko.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku
Obserwuję jak rosną bariery, których nie potrafię przekroczyć.
— Zły czas, złe miejsce...
Reposted fromwdzienniku wdzienniku
Czasem pogadałby człowiek sam ze sobą, ale gdzie tam - ja mu pytanie, a on mi dwa.
— Borszewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
1764 3370 500
Reposted fromwdzienniku wdzienniku
Cóż można począć w takim świecie? Jak nie zwątpić, jak nie upaść na duchu, gdy wszystko jest zamknięte na głucho, zamurowane nad swoim sensem, i wszędzie tylko stukasz w cegłę, jak w ścianę więzienia? Ach, Józefie, powinieneś był wcześniej się urodzić.
— B. Schulz
Reposted fromwdzienniku wdzienniku
7527 008d
Reposted fromxzuzakx xzuzakx
London
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl